McMurthy houdt ICT-processen en structuren binnen de zorg gezond

Voor de fusie van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam en het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam zijn de experts van McMurthy bezig met een naadloze invoering van virtuele werkplekken en integratie van bedrijfsapplicaties. In nauwe samenwerking met zorg- én ICT-specialisten van de ziekenhuizen zijn onze mensen bezig een nieuwe ICT-infrastructuur uit te rollen, terwijl vitale zorgprocessen 24 uur per dag gegarandeerd blijven.

Veel medewerkers hebben inmiddels de beschikking over een nieuwe werkplek met virtuele bedrijfsapplicaties. Zo zijn de medisch specialisten, verpleegkundigen en overige zorgmedewerkers nu in staat om onafhankelijk van type werkplek, tijd of plaats hun werkzaamheden uit te voeren. 


Ons ICT infrastructuurbeheerteam werkt nu volgens een nieuw patch management proces voor de Windows-serveromgeving en is voorzien van een basisset aan operationele beheertaken met als doel: de ICT infrastructuur overal optimaal te  houden. Op strategisch niveau heeft McMurthy geassisteerd bij het vormgeven van een lange termijn vervangingsplan van de ICT infrastructuur (2016-2020) en de onderbouwing richting de raad van bestuur van het Franciscus.


De professionals van McMurthy hebben inmiddels ruime ervaring met project- en interim management en de ontwikkeling en invoering van ICT applicaties binnen vitale zorgprocessen. En zoals altijd dragen wij zowel het werkproces voor het virtualiseren van de bedrijfsapplicaties, als de bijbehorende documentatie over aan de opdrachtgever zodat die de applicatie virtualisatie werkzaamheden zelf optimaal kan blijven uitvoeren.


Ook binnen de zorg houden McMurthy ICT Professionals processen en infrastructuren gezond!