McMurthy ontvangt SNA-keurmerk (Stichting Normering Arbeid)

Per 18 september 2017 beschikt dé specialist in ICT-oplossingen over het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid.

Eigenlijk heel logisch

Managing partner Arjan Benschop is blij met de toekenning van het keurmerk. “Wij werken voortdurend aan de optimalisatie van onze service aan bedrijven en organisaties, en aan het kennisniveau van onze mensen. Alleen op die manier kunnen we ICT-detacheerders op topniveau blijven bieden. Het voldoen aan de eisen van de norm NEN 4400-1 hoort daar in onze ogen als vanzelfsprekend bij. ’t Is dus eigenlijk heel logisch dat ook McMurthy in het Register Normering Arbeid is opgenomen, maar dat maakt ons zeker niet minder trots!”

Waarom het SNA-keurmerk

Het SNA-keurmerk is in het leven geroepen om de risico’s van partijen die arbeid inlenen te beperken. Heeft de uitlener het keurmerk niet, dan lopen deze partijen namelijk het risico aansprakelijk te worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener niet zijn voldaan. Heeft de uitlenende partij het SNA-keurmerk wel, dan kunnen inleners sinds juli 2012 worden gevrijwaard van eventuele aansprakelijkheidsstellingen door de Belastingdienst als de uitlener in gebreke is gebleven voor wat betreft loonheffingen en omzetbelasting.

Beoordelingscriteria

Om het SNA-keurmerk te krijgen – en te behouden – worden ondernemingen beoordeeld op uitvoering van de volgende verplichtingen:

• Identificatie van de onderneming;

• Aangifte en afdracht van loonheffingen en omzetbelasting;

• Loonbetaling die niet in strijd is met de Wet minimumloon en minimum vakantiebijslag;

• Uitvoering van identiteitscontroles en controles op het gerechtigd zijn in Nederland arbeid te verrichten;

• Voorkoming van risico’s op aansprakelijkstelling en boetes voortvloeiend uit het in- en doorlenen of uitbesteden van werk.

Dit alles inclusief het administreren en bewaren van de vereiste documenten.

logo-sna-met-wit-480x340.jpg

Meer weten over het SNA-keurmerk?

Zie www.normeringarbeid.nl

ICT in de zorgsector – Gegevensuitwisseling

Als voormalig interim manager in de zorg had ik afgelopen week een interessant gesprek over...

Een McMurthy-topprofessional nodig?

We hebben een nieuwe accountmanager in ons McMurthy-team!

McMurthy-expert beschikbaar!

Loopt ’t niet allemaal vlekkeloos in uw ICT-omgeving? Geen nood: onze expert Elroy Overdijk zet...